Brann

Vi er forhandlere av HOUSEGARD brannslokkningsapparater.


Brannforskrifen sier at der skal være minst 1 stk brannslukkningsapparat eller 1 stk husbrannslange i hver boenhet. Når det gjelder brannslukkningsapparater er det et minstekrav til slokkeeffekt på ( 21A 183B ) og at de kan brukes på elektriske anlegg intil 1000v. Dette gjelder for både pulver og skumapparater.


I privat boliger skal apparatene kontrolleres hvert 5.år. 10-års serviceintervall og bytting av skumvæsken hvert 5.år er det samme som i offentlige bygg.


Service består i å tømme apparatene for trykk og pulver.I tillegg skal apparatene kontrolleres innvendig.

På skumapparatene skal skumvæsken skiftes hvert 5. år.


I offenlige bygg og i industrien, skal apparatene kontrolleres hver 12 mnd. På pulverapparater skal det foretas en service hvert 10.år (NS 3910).


Brannslanger i offentlig bygg og i industrien skal kontrolleres hvert år, i tillegg skal slangene trykkprøves hvert 5.år. NS 671-3.


Alle kontoller skal utføres av godkjente kontrollører. I tillegg skal eventuell 10.års. service utføres av godkjent virksomhet.